Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Rejestracja
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Rejestracja

Sposoby rejestracji do poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Osobista lub przez osobę  upoważnioną

 

Rejestracja telefoniczna

UWAGA!!

Czas oczekiwania na uzyskanie połączenia zależy od ilości przychodzących połączeń oraz czasu rozmowy niezbędnej do dokonania procedury rejestracji. Rejestracje telefoniczną steruje standardowy system telefoniczny, stosowany w cyfrowych centralach telefonicznych, zarządzający rozmowami przychodzącymi. Pięć pierwszych przychodzących połączeń  system ustawia w kolejce i wówczas w słuchawce słychać komunikat słowny lub muzykę do momentu, aż jeden z numerów rejestracji zostanie zwolniony i wtenczas system automatycznie połączy rozmowę, Następne przychodzące połączenia otrzymują sygnał zajętości.

 

 

Rejestracja internetowa 

psim